tisdag 5 maj 2009

Dags att skriva något igen

Har inte skrivit något inlägg på ca två veckor, så det är är hög tid att klottra ner några tankar nu.

P C Jersild skrev i en kolumn i DN om biologism och biofobi, om varför J.M. Coetzee och många forskare inom humaniora är tveksamma till evolutionsteorin. Han citerar bl.a. etikforskaren Birgitta Forsmans bok Arvet från Darwin och skriver:

"Som motvikt till begreppet ”Biologism” (att dra alltför långgående slutsatser ur biologin) betonar hon begreppet ”Biofobi” (avsky för biologiska förklaringar)."

Kan man då säga att homofobernas motståndare i de senaste årens adoptions- och äktenskapsdebatter har varit biofober?
Det hade f.ö. varit intressant om Hedeniuspristagaren Jersild tagit upp begreppet scientism i stället för biologism. Jag har nämligen fått den uppfattningen att han tillhör den scientistiska skolan.

Per Dahl noterar i Barometern att betydligt fler var intresserade av Jesusmanifestationen än av LO-basens första majtal, men att detta inte avspeglas av medias rapportering:

"18 000 deltagare, det är ganska många. “Jesusmanifestation kan skapa trafikkaos” är den rubrik vi kan läsa hos Radio Stockholm. Det är säkert så, men det kunde ju ha stått något annat också. När nu så många förstamajtalare refereras i media, hade det kanske varit på plats med ett referat av vad någon sade här?"

Centerns Ungdomsförbund har haft stämma och beslutat att verka för legalisering av sexhandel och avskaffande av Folkhälsoinstitutet.
Människor äger sin egen kropp och ska därför få sälja den till vem man vill, resonerar anarkoliberalerna i CUF. De kan ju skicka gratulationskort till alla de kvinnor från Moldavien etc. som är starka nog att gå emot oss moralister och utnyttja sin individuella frihet att sälja sina kroppar både hemma och utomlands.
Och man menar att det inte finns något som heter folkhälsa, varför det inte heller ska finnas något folkhälsoinstitut. All hälsa är individuell. Visst, det finns väl de som kan röka utan att få cancer (och skådespelaren Kjell Bergqvist säger sig faktiskt ha druckit tre öl om dagen sedan tretton års ålder utan att det påverkat hans hälsa), men det här är så dumt att man storknar... På wikipedia står följande om statens folkhälsoinstitut:

Statens folkhälsoinstitut har tre huvuduppgifter:

  • fungera som ett nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsa
  • följa upp och samordna uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken
  • bedriva tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena

I regeringens instruktion (2007:1214) för Statens folkhälsoinstitut finns bland annat följande att läsa:
Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt ska fästas vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund. Statens folkhälsoinstitut ska ansvara för sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av insatser inom folkhälsoområdet, vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier på området och ansvara för övergripande tillsyn inom alkohol-,narkotika- och tobaksområdena.

Detta vill alltså CUF avskaffa, för att det står för något kollektivistiskt (och förmodligen även något moralistiskt, Folkhälsoinstitutet måste ju vara en av drogliberalernas bittraste fiender). Nej, avskaffa CUF istället, innan deras galenskaper kommer in i moderpartiets partiprogram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar